Surat Pendek untuk Sholat Tarawih di Rumah – Panduan Pemula

0

Jika kamu baca ini artinnya ingin melihat latihan membaca surat pendek dalam Al-Qur’an dalam bahasa Latin (transliterasi), bukan terjemahan atau teks Arabnya. Berikut ini latihan membaca untuk surat-surat pendek pilihan untuk Tarawih 8 Rakaat dengan 3 Rakat lain untuk Witir, kita hanya fokus pada surat pendek saja dari mulai Raakat pertama sampai penutup setiap surat:

1. At-Takathur (Bermegah-Megahan)

Alhakumu at-takathur,
Hatta zurtumu al-maqabir,
Kalla sawfa ta'lamun,
Thumma kalla sawfa ta'lamun,
Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin,
Latarawunna al-jaheem,
Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin,
Thumma latus'alunna yauma'izin 'anin na'eem.

2. Al-Asr (Masa)

Wal-'asr,
Innal insana lafi khusr,
Illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasau bilhaqqi wa tawasau bissabr.

3. Al-Humazah (Pengumpat)

Waylul likulli humazatin lumazah,
Allazi jama'a maalan wa 'addadah,
Yahsabu anna malahu akhladah,
Kalla layunbadhanna fil hutamah,
Wa ma adraka mal hutamah,
Naarullahil muqadah,
Allati tat'tali'u 'alal af'idah,
Innaha 'alaihim mu'sadah,
Fi 'amadim mumaddadah.

4. Al-Fil (Gajah)

Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil,
Alam yaj'al kaydahum fi tadleel,
Wa arsala 'alaihim tairan ababil,
Tarmihim bi hijaratin min sijjeel,
Faja'alahum ka'asfim ma'kool.

5. Quraisy (Quraisy)

Li ilafi quraisy,
Ilaafihim rihlata ashshitai was sayf,
Falya'budu rabba hazal bait,
Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.

6. Al-Ma’un (Barang yang Berguna)

Ara'aita allazi yukazzibu biddin,
Fadhalika allazi yadu'u lyateem,
Wala yahuddu 'ala ta'amil miskeen,
Fawaylul lil musallin,
Allazina hum 'an salatihim sahun,
Allazina hum yura'un,
Wa yamna'una alma'un.

7. Al-Kawthar (Nikmat yang Banyak)

Inna a'taina kal kawthar,
Fasalli li rabbika wanhar,
Inna shani'aka huwal abtar.

8. Al-Kafirun (Orang-orang Kafir)

Qul ya ayyuhal kafirun,
La a'budu ma ta'budun,
Wala antum 'abiduna ma a'bud,
Wala ana 'abidun ma 'abadtum,
Wala antum 'abiduna ma a'bud,
Lakum dinukum waliya din.

Ini adalah latihan membaca surat-surat pendek dalam Al-Qur’an dengan menggunakan transliterasi Latin. Latihan ini bisa membantu pemahaman bagi mereka yang belum fasih membaca teks Arab, jika ada salah penulisan tolong berikan komentar dibawah sama-sama belajar

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments