32.4 C
Jakarta
Sunday, September 24, 2023

Buy now

dia berkata: “dimana Allah?” arsip 2007

  lyla    Dimana Allah? - 2007/11/25 01:53 Assalamu'alaikum.. Bib
  
       Saya ingin minta bantuan habib, ada orang yang bertanya kpd saya.

       dia berkata: "dimana Allah?"

       lalu saya menjawab: "Allah ada tanpa tempat"

       lalu dia berkata: "Allah ada diatas Arsy, dan itu ada di Al
       qur'an"

       saya kira dia menafsirkan ayat tersebut mentah2

       apakah sebenarnya maksud penjelasan di Al qur'an bahwa Allah ada
       di atas arsy? dan bagaimana saya memberi penjelasan kpd orang yg
       seperti itu?

                | | ==========

  munzir   Re:Dimana Allah? - 2007/11/25 08:20 Alaikumsalam warahmatullah
       wabarakatuh,
  
       Kebahagiaan dan Pengampunan Nya semoga selalu menyelimuti hari
       hari anda,

       Saudariku yg kumuliakan,
       duh, pembahasannya cukup panjang, oleh sebb itu saya copy Paste
       kan untuk anda dari artikel saya yg menjawab masalah ini dari buku
       saya : "kenalilah akidahmu" : yaitu sbgbr :

       AYAT TASYBIH
       Mengenai ayat mutasyabih yg sebenarnya para Imam dan Muhadditsin
       selalu berusaha menghindari untuk membahasnya, namun justru sangat
       digandrungi oleh sebagian kelompok muslimin sesat masa kini,
       mereka selalu mencoba menusuk kepada jantung tauhid yg sedikit
       saja salah memahami maka akan terjatuh dalam jurang kemusyrikan,
       seperti membahas bahwa Allah ada dilangit, mempunyai tangan, wajah
       dll yg hanya membuat kerancuan dalam kesucian Tauhid ilahi pada
       benak muslimin, akan tetapi karena semaraknya masalah ini diangkat
       ke permukaan, maka perlu kita perjelas mengenai ayat ayat dan
       hadits tersebut.

       Sebagaimana makna Istiwa, yg sebagian kaum muslimin sesat sangat
       gemar membahasnya dan mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di
       Arsy, dengan menafsirkan kalimat ISTIWA dengan makna BERSEMAYAM
       atau ADA DI SUATU TEMPAT , entah darimana pula mereka menemukan
       makna kalimat Istawa adalah semayam, padahal tak mungkin kita
       katakan bahwa Allah itu bersemayam disuatu tempat, karena
       bertentangan dengan ayat ayat dan Nash hadits lain, bila kita
       mengatakan Allah ada di Arsy, maka dimana Allah sebelum Arsy itu
       ada?, dan berarti Allah membutuhkan ruang, berarti berwujud
       seperti makhluk, sedangkan dalam hadits qudsiy disebutkan Allah
       swt turun kelangit yg terendah saat sepertiga malam terakhir,
       sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Muslim hadits no.758,
       sedangkan kita memahami bahwa waktu di permukaan bumi terus
       bergilir,

       maka bila disuatu tempat adalah tengah malam, maka waktu tengah
       malam itu tidak sirna, tapi terus berpindah ke arah barat dan
       terus ke yang lebih barat, tentulah berarti Allah itu selalu
       bergelantungan mengitari Bumi di langit yg terendah, maka semakin
       ranculah pemahaman ini, dan menunjukkan rapuhnya pemahaman mereka,
       jelaslah bahwa hujjah yg mengatakan Allah ada di Arsy telah
       bertentangan dg hadits qudsiy diatas, yg berarti Allah itu tetap
       di langit yg terendah dan tak pernah kembali ke Arsy, sedangkan
       ayat itu mengatakan bahwa Allah ada di Arsy, dan hadits Qudsiy
       mengatakan Allah dilangit yg terendah.

       Berkata Al hafidh Almuhaddits Al Imam Malik rahimahullah ketika
       datang seseorang yg bertanya makna ayat : Arrahmaanu alal
       Arsyistawa , Imam Malik menjawab : Majhul, Ma qul, Imaan bihi
       wajib, wa su al anhu bid ah (tdk diketahui maknanya, dan tidak
       boleh mengatakannya mustahil, percaya akannya wajib, bertanya
       tentang ini adalah Bid ah Munkarah), dan kulihat engkau ini orang
       jahat, keluarkan dia..! , demikian ucapan Imam Malik pada penanya
       ini, hingga ia mengatakannya : kulihat engkau ini orang jahat ,
       lalu mengusirnya, tentunya seorang Imam Mulia yg menjadi Muhaddits
       Tertinggi di Madinah Almunawwarah di masanya yg beliau itu Guru
       Imam Syafii ini tak sembarang mengatakan ucapan seperti itu,
       kecuali menjadi dalil bagi kita bahwa hanya orang orang yg tidak
       baik yg mempermasalahkan masalah ini.

       Lalu bagaimana dengan firman Nya : Mereka yg berbai at padamu
       sungguh mereka telah berbai at pada Allah, Tangan Allah diatas
       tangan mereka (QS Al Fath 10), dan disaat Bai at itu tak pernah
       teriwayatkan bahwa ada tangan turun dari langit yg turut berbai at
       pada sahabat.

       Juga sebagaimana hadits qudsiy yg mana Allah berfirman : 
       Barangsiapa memusuhi waliku sungguh kuumumkan perang kepadanya,
       tiadalah hamba Ku mendekat kepada Ku dengan hal hal yg fardhu, dan
       Hamba Ku terus mendekat kepada Ku dengan hal hal yg sunnah baginya
       hingga Aku mencintainya, bila Aku mencintainya maka aku menjadi
       telinganya yg ia gunakan untuk mendengar, dan matanya yg ia
       gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yg ia gunakan untuk
       memerangi, dan kakinya yg ia gunakan untuk melangkah, bila ia
       meminta pada Ku niscaya kuberi permintaannya.... (shahih Bukhari
       hadits no.6137)
       Maka hadits Qudsiy diatas tentunya jelas jelas menunjukkan bahwa
       pendengaran, penglihatan, dan panca indera lainnya, bagi mereka yg
       taat pada Allah akan dilimpahi cahaya kemegahan Allah, pertolongan
       Allah, kekuatan Allah, keberkahan Allah, dan sungguh maknanya
       bukanlah berarti Allah menjadi telinga, mata, tangan dan kakinya.

       Masalah ayat/hadist tasybih (tangan/wajah) dalam ilmu tauhid
       terdapat dua pendapat dalam menafsirkannya.
       1.Pendapat Tafwidh ma a tanzih
       2.Pendapat Ta wil

       1. Madzhab tafwidh ma a tanzih yaitu mengambil dhahir lafadz dan
       menyerahkan maknanya kpd Allah swt, dg i tiqad tanzih (mensucikan
       Allah dari segala penyerupaan)
       Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal masalah hadist sifat, ia
       berkata Nu;minu biha wa nushoddiq biha bilaa kaif wala makna ,
       (Kita percaya dg hal itu, dan membenarkannya tanpa menanyakannya
       bagaimana, dan tanpa makna) Madzhab inilah yg juga di pegang oleh
       Imam Abu hanifah.

       dan kini muncullah faham mujjassimah yaitu dhohirnya memegang
       madzhab tafwidh tapi menyerupakan Allah dg mahluk, bukan seperti
       para imam yg memegang madzhab tafwidh.

       2. Madzhab takwil yaitu menakwilkan ayat/hadist tasybih sesuai dg
       keesaan dan keagungan Allah swt, dan madzhab ini arjah (lebih baik
       untuk diikuti) karena terdapat penjelasan dan menghilangkan awhaam
       (khayalan dan syak wasangka) pada muslimin umumnya, sebagaimana
       Imam Syafii, Imam Bukhari,Imam Nawawi dll. (syarah Jauharat
       Attauhid oleh Imam Baajuri)
       Pendapat ini juga terdapat dalam Al Qur an dan sunnah, juga banyak
       dipakai oleh para sahabat, tabiin dan imam imam ahlussunnah
       waljamaah.

       seperti ayat :
        Nasuullaha fanasiahum (mereka melupakan Allah maka Allah pun
       lupa dengan mereka) (QS Attaubah:67),
       dan ayat : Innaa nasiinaakum . (sungguh kami telah lupa pada
       kalian QS Assajdah 14).

       Dengan ayat ini kita tidak bisa menyifatkan sifat lupa kepada
       Allah walaupun tercantum dalam Alqur an, dan kita tidak boleh
       mengatakan Allah punya sifat lupa, tapi berbeda dg sifat lupa pada
       diri makhluk, karena Allah berfirman : dan tiadalah tuhanmu itu
       lupa (QS Maryam 64)

       Dan juga diriwayatkan dalam hadtist Qudsiy bahwa Allah swt
       berfirman : Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk
       Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku
       menjenguk Mu sedangkan Engkau Rabbul Alamin?, maka Allah menjawab
       : Bukankah kau tahu hamba Ku fulan sakit dan kau tak mau
       menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau
       temui Aku disisinya? (Shahih Muslim hadits no.2569)

       apakah kita bisa mensifatkan sakit kepada Allah tapi tidak seperti
       sakitnya kita?

       Berkata Imam Nawawi berkenaan hadits Qudsiy diatas dalam kitabnya
       yaitu Syarah Annawawiy alaa Shahih Muslim bahwa yg dimaksud sakit
       pada Allah adalah hamba Nya, dan kemuliaan serta kedekatan Nya
       pada hamba Nya itu, wa ma na wajadtaniy indahu ya niy wajadta
       tsawaabii wa karoomatii indahu dan makna ucapan : akan kau temui
       aku disisinya adalah akan kau temui pahalaku dan kedermawanan Ku
       dengan menjenguknya (Syarh Nawawi ala shahih Muslim Juz 16 hal
       125)

       Dan banyak pula para sahabat, tabiin, dan para Imam ahlussunnah
       waljamaah yg berpegang pada pendapat Ta wil, seperti Imam Ibn
       Abbas, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Tirmidziy, Imam Abul Hasan
       Al Asy ariy, Imam Ibnul Jauziy dll (lihat Daf ussyubhat Attasybiih
       oleh Imam Ibn Jauziy).
       Maka jelaslah bahwa akal tak akan mampu memecahkan rahasia
       keberadaan Allah swt, sebagaimana firman Nya : Maha Suci Tuhan Mu
       Tuhan Yang Maha Memiliki Kemegahan dari apa apa yg mereka
       sifatkan, maka salam sejahtera lah bagi para Rasul, dan segala
       puji atas tuhan sekalian alam . (QS Asshaffat 180-182).

       Walillahittaufiq
       ----

       Demikian saudariku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu,
       semoga sukses dg segala cita cita,

       Wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  lyla    Re:Dimana Allah? - 2007/11/26 04:49 terima kasih atas
       penjelasannya bib, tetapi saya sering mendengar orang berkata
       "semua tergantung sama yang diatas" meskipun kita tahu yang
       dimaksud adalah ALLAH, tetapi apakah boleh kita menyebut
       demikian?...
       sedangkan ALLAH sendiri tidak bertempat.. apa ada hukummya jika
       kita berkata demikian?

                | | ==========

  munzir   Re:Dimana Allah? - 2007/11/26 17:14 Alaikumsalam warahmatullah
       wabarakatuh,
  
       Kebahagiaan dan Kelembutan Nya semoga selalu menyelimuti hari hari
       anda,

       Saudariku yg kumuliakan,
       hal itu boleh boleh saja, karena menunjuk keatas adalah isyarat
       untuk keagungan, hal itu dibahas dalam tauhid, istilah seperti itu
       lumrah, sebagaimana orang yg bersujud pada ka'bah, bukan berarti
       menyembah ka'bah.

       Demikian saudariku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu,
       semoga sukses dg segala cita cita,

       Wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  lyla    Re:Dimana Allah? - 2007/11/27 05:42 Maaf bib saya hanya ingin
       yakin seyakin2nya..
  
       tetapi ketika saya bertanya kepada Habib Saugi as Shihab, beliau
       berkata tidak boleh kita berkata begitu(tergantung sama yang
       diatas) karna orang yang awam akan menganggap bahwa Allah benar2
       ada di atas. sekali lagi saya mohon penjelasannya... dan maaf bila
       saya banyak bertanya

       terima kasih sebelumnya,,

       Assalamu'alaikum....

                | | ==========

  munzir   Re:Dimana Allah? - 2007/11/28 00:40 Alaikumsalam warahmatullah
       wabarakatuh,
  
       Kebahagiaan dan Kelembutan Nya semoga selalu menyelimuti hari hari
       anda,

       Saudariku yg kumuliakan,
       hal itu berupa himbauan saja dan hati hati saja, karena tak pernah
       dilarang dalam syariah, bahkan Rasul saw teriwayatkan berdoa
       dengan mengangkat tangannya keatas,

       isyarat dengan tangan itu adalah tanda bahwa arah yg paling mulia
       untuk diisyaratkan adalah keatas, karena identik dg kemuliaan dan
       ketinggian

       Demikian saudariku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu,
       semoga sukses dg segala cita cita,

       Wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  lyla    Re:Dimana Allah? - 2007/11/30 08:59 Assalamu'alaikum.....
  
       Yang kucintai Habib Munzir Al-Musawa

       Jawaban Habib diatas tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya
       tanyakan bukan menyangkut hukum syariat atau hukum kias.

       karna pertanyaan ini sangat penting bagi kita sesama muslim.
       Menurut paham yang saya pelajari dari beliau Habib Syauqi Syahab,
       bahwa ucapan(tergantung yang diatas) telah menyimpang dari kalimat
       tauhid.
       Apakah boleh men ta'zim kalimat atau ucapan Allah dengan ucapan
       (tergantung yang diatas)?, sedangkan kita diajarkan dalampenekanan
       dengan kalimat Laa Ilahaa (menghapus pengertian lain di diri kita,
       melainkan) Ilallaah.
       Menurut beliau, kita berjanji saja sesama muslim tidak boleh
       meninggalkan ucapan Insya Allah. Sebagai umat Rasulullah kita
       harus mempertahankan aqidah.

       Dalam Tarikh/sejarah, ucapan tersebut adalah kepercayaan dalam
       hindu (dewa2 yang diatas/kayangan). Begitu pula paham orang2
       kejawen yang mengaku islam. Semoga habib menjawabnya, karena ada
       Hadist Rasulullah yang menyatakan "Apabila kamu kurang memahami
       sesuatu dalam Al qur'andan Sunnahku, kau pertanyakan kepada anak
       cucuku yang ber-ILMU, kujamin kebenaran jawabannya itu.

       terima kasih atas perhatiannya Bib...

                | | ==========

  NURYADIN  Re:Dimana Allah? - 2007/11/30 16:16 Assalamu 'alaykum wr wb
  
       Afwan ikut nimbrung.

       Mungkin jawaban saya tidak ada artinya, karena yg Anda minta
       adalah jawaban Habib.

       Tapi sedikit masukan. Jika kita berkata: "Ini maunya orang2 atas."
       Itu bukan berarti bahwa orang2 itu tinggal di atas. Tetapi orang2
       itu memiliki kedudukan (bersemayam pada suatu jabatan) yang
       tinggi.

       Hindu dan kejawen punya sejarah atas istilah ini bukan berarti
       Islam mengambilnya dari hal yang sama.

       Islam mengambilnya dari Al-Qur`an dan Hadits dimana kita
       memulyakan Allah degan menyubt-Nya sebagai Robbiyal A'laa, Robb
       Yang Mahaluhur, Yang bersemayam pada kemulyaan tertinggi, Yang
       bersemayam pada arasy, kursi-Nya lebih mulya daripada kursi pak
       RT, atau pun kursi pak RW, kursi pak Lurah/Kades, bahkan kursi pak
       presiden dan para wakil rakyat.

       Jika kita menyebut kursi pak Presiden, apakah yg dimaksud itu
       adalah kursi mewah yang biasa diduduki pak Presiden? Tidak,
       seseorang tidak akan menjadi presiden walau ia mencuri kursi mewah
       tersebut dan mendudukinya setiap hari. Kepresidenan dimiliki
       seseorang yang diangkat sebagai presiden. 'Kursi Kepresidenan'
       adalah suatu istilah yang mengacu pada kedudukan dan kemulyaan.
       Walau sang Presiden, katakanlah, tak pernah duduk, tetapi tetap
       saja dikatakan bahwa orang itu telah duduk di kursi kepresidenan.
       Tetap saja presiden itu juga disebut sebagai 'orang atas'. Begitu
       juga dengan 'arsy dan 'atas'. Dan yang kita sebut sebagai Yang di
       atas, tentunya adalah Allah Yang Mahaluhur.

       Wallahu a'lam

       Wassalamu 'alaykum wr wb

                | | ==========

  munzir   Re:Dimana Allah? - 2007/12/01 02:51 "Jawaban Habib diatas tidak
       menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan bukan menyangkut
       hukum syariat atau hukum kias".

       saudariku,
       kalau jawaban yg anda inginkan bukan jawaban syariah dan qiyas,
       maka darimana jawaban itu akan muncul?.

       dalam islam hal itu tidak dilarang, jika dilarang maka munculkan
       dalilnya, jangan mengharamkan sesuatu yg tidak diharamkan oleh
       Allah swt, ini berarti membuat syariat baru diatas syariah Allah.

       silahkan munculkan Larangan Alqur;an atau hadits Rasulullah saw
       atas itu..?

       Rasul saw berkata seraya menunjuk dg telunjuknya kelangit : Wahai
       Allah maka saksikanlah.. Wahai Allah saksikanlah.. wahai Allah
       saksikanlah.. (Shahih Muslim)

       Rasul saw bersabda : "Kasih sayangilah penduduk bumi, maka kau
       akan dikasih sayangi oleh yg dilangit" (HR Imam Baihaqiy pada
       Syi'bul Iman hadits no.10.607, Sunan Imam Tirmidzi hadits no.1847)

       siapa yg dilangit ini..?, tentunya yg dimaksud adalah Allah swt,
       padahal Allah swt tak bisa dikatakan ada dilangit, karena Allah
       yang Maha menciptakan langit dari ketiadaan, dan Allah tak bisa
       terikatr dengan waktu dan tempat.

       lalu bagaimana dengan firman Allah swt dalam hadits Qudsi : "Jika
       engkau mengunjungi orang sakit maka akan kau temukan Aku
       disisinya" (Shahih Muslim hadits no.4661), apakah Allah ada
       disebelah orang sakit?

       maka menunjuk kelangit, juga tahiyyat dalam shalat dg menunjuk ke
       ka'bah, bukan berarti ka;bah itu adalah Allah ada disana tentunya,
       namun bukan dilarang melakukan itu, justru Rasul saw melakukannya

       pendapat mana yg akan anda terima demi menentang perbuatan
       sayyidina Muhammad..?

       Sabda Rasulullah saw : Sebesar besar kejahatan muslimin pada
       muslimin lainnnya adalah yg bertanya tentang sesuatu yg tak
       diharamkan, menjadi diharamkan Karena sebab pertanyaannya" (Shahih
       Muslim)

       berhati hatilah wahai saudariku,

       wallahu a'lam.

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  ventura1982 Re:Dimana Allah? - 2007/12/01 07:42 Assalaamu'alaikum
        Warahmatullahi Wabarakaatuh....
  
        Semoga kita semua didalam keridhoan Alloh Subhanahu Wata'ala.

        Mohon Izinnya untuk berbagi.

        Saudari Lyla...Islam itu Agama Ilmu & Ilmu itu luas sekali,
        setiap Pertanyaan pastilah ada Jawabannya hanya saja jawabannya
        itu bervariatif dan kadang kala tidak sesuai dengan apa yang
        telah kita ketahui sebelumnya, Maaf sebelumnya disini saya tidak
        bermaksud menggurui tapi hanya sharing saja, Apa yang sudah
        saudari Lyla dapatkan dari guru saudari & saudari sudah merasa
        yakin dengan hal tersebut maka itu sudah merupakan hal yg cukup
        dan jangan mencari² atau membahasnya, terkecuali bila saudari
        belum yakin dengan apa yang dijelaskan oleh guru saudari maka hal
        itu boleh ditanyakan lagi kepada yang lain, tapi sepertinya
        saudari sudah yaqin dengan jawaban dari guru saudari sebab dari
        thread diatas sebelumnya menunjukan keyaqinan saudari dengan
        pendapat guru saudari, bukankan itu sudah merupakan hal yang
        cukup ?

        Dalam Hadist Arba'in, Hadist yang ke 30 yang diriwayatkan dari
        Abi Tsa'labah Al-khusanniy Jurtsum ibni Nashir Radhiallahu Anhu
        pada akhir hadist tersebut disebutkan

        وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا.

        Artinya : Dan (Alloh) diam atas segala sesuatu merupakan rahmat
        bagimu, bukan (Alloh) lupa, maka janganlah engkau mencari/
        membahasnya.

        Semoga kita semua dirizqikan mendapatkan guru yang Mursyid yang
        bisa dijadikan panutan dan sandaran apabila kita menemukan hal²
        yang musykil dan yang paling penting adalah yang bermadzhab
        supaya ilmu yang kita peroleh itu bisa bersanad hingga Rasulillah
        Shalallahu alaihi wasalam.

        Wallahu'alam

        Wassalamu'alaikum

        Hartono - Mangga Besar XIII

                | | ==========

  BudhiSuci Re:Dimana Allah? - 2007/12/02 12:46 interupsi..
  
       kayaknya saudara hartono memperkeruh jawaban,

       ton, habib syaugi ni ude tentu bermazhab, bukan wahabi yg ga
       bermadzhab, jawaban ente kok kemane2, malah nambain ruwet, urusan
       "diem dari beberapa masalah" bukan berarti orang ga bole nanya
       wan..

       kalau sanad ilmunye..., kayaknye dari jawaban itu aja udah
       ketahuan batas ilmunye,

       untuk neng layla, hati hati dg jawaban anti, ga mau jawaban dari
       syariah itu bisa murtat hukumnye jika benar benar menolak,
       ga mau jawaban dari qiyas itu berarti ga mau pake akal, lalu mau
       pake ape neng?, dengkul?

       jangan2 neng layla salah tangkap dari hb syaugi kalee, atau
       habibnya lagi sakit gigi jadi bawaan ngomong apa juga ga boleh..

       sorry..

                | | ==========

  munzir   Re:Dimana Allah? - 2007/12/02 15:01 diskusi boleh diteruskan dan
       jaga akhlak.
  
       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  ventura1982 Re:Dimana Allah? - 2007/12/02 23:33 BudhiSuci tulis:
        interupsi..
  
        kayaknya saudara hartono memperkeruh jawaban,

        ton, habib syaugi ni ude tentu bermazhab, bukan wahabi yg ga
        bermadzhab, jawaban ente kok kemane2, malah nambain ruwet, urusan
        "diem dari beberapa masalah" bukan berarti orang ga bole nanya
        wan..

        kalau sanad ilmunye..., kayaknye dari jawaban itu aja udah
        ketahuan batas ilmunye,

        untuk neng layla, hati hati dg jawaban anti, ga mau jawaban dari
        syariah itu bisa murtat hukumnye jika benar benar menolak,
        ga mau jawaban dari qiyas itu berarti ga mau pake akal, lalu mau
        pake ape neng?, dengkul?

        jangan2 neng layla salah tangkap dari hb syaugi kalee, atau
        habibnya lagi sakit gigi jadi bawaan ngomong apa juga ga boleh..

        sorry..

        Maaf saudara BudhiSuci, sepertinya antum salah paham dengan apa
        yang saya tulis, yang pertama saya disini bukan berkapasitas
        memberikan jawaban,hanya ingin berbagi saja, mengenai yang berhak
        adalah Yang mulia tuan habib Munzir selaku pembimbing dalam Forum
        ini, sepertinya antum juga salah paham mengenai perkataan saya
        mengenai guru yang bermadzhab, saya disitu tidak menyebutkan
        bahwa yang mulia tuan habib Syauqi tidak bermadzhab,saya ta'dzim
        dengan beliau tapi disini saya hanya memohonkan kepada Alloh
        Subhanahu Wata'ala agar kita semua dirizqikan mendapatkan guru
        yang mursyid & bermadzhab dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat,
        itu saja, seperti pesan dari guru saya seperti itu.karena
        sekarang ini sulit sekali mendapatkan guru seperti itu.

        Diam dengan berbagai urusan memang bukan nggak boleh nanya
        saudaraku, tapi apabila yang ditanya suatu pertanyaan yang sudah
        dia yakini untuk apa ditanyakan lagi ?

        Dan mohon maaf bila ada perkataan saya diforum ini membuat salah
        penafsiran dari saudara²ku, Mohon masukannya apabila diri ini
        salah, dan terima kasih kepada saudara BudhiSuci yang
        mengingatkan saya.

        Dan Mohon bimbingan dari Yang mulia Tuan Habib Munzir agar saya
        yang tidak memiliki ilmu ini bisa belajar diforum ini.

        Wassalamu'alaikum

        Hartono - Mangga Besar XIII

                | | ==========

  munzir   Re:Dimana Allah? - 2007/12/03 05:26 Hayyakumullah.. semoga Allah
       menyambut anda dengan segala anugerah Nya swt..
  
       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  lyla    Re:Dimana Allah? - 2007/12/03 07:58 Assalamu'alaikum Habib Munzir
  
       Saya hanya ingin Habib mengkoreksi jika ada yang salah dengan apa
       yang saya ketahui tentang tauhid selama saya belajar.

       1.Allah ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhiran.

       2.Allah ada tanpa tempat dan arah.

       3.Allah berbeda dari mahluknya dari satu sisi maupun semua sisi.

       4.Mempercayai Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir.

       5.Membenarkan semua perkataan Nabi Muhammad itu berasal dari wahyu
       Allah dan benar adanya.

                | | ==========

  munzir   Re:Dimana Allah? - 2007/12/03 13:36 Alaikumsalam warahmatullah
       wabarakatuh,
  
       Kebahagiaan dan Kelembutan Nya semoga selalu menyelimuti hari hari
       anda,

       Saudariku yg kumuliakan,
       Alhamdulillah.., semua yg anda sampaikan adalah dari Tauhid murni,

       dan hal hal itu sangat banyak dimungkiri oleh wahabi dan kalangan
       sesat lainnya, niat mereka ingin memurnikan tauhid, justru mereka
       memperkeruh tauhid,

       Demikian saudariku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu,
       semoga sukses dg segala cita cita,

       Wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

sumber
http://arsip.majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=34&func=view&id=9898

© https://carauntuk.com/dia-berkata-dimana-allah-arsip-2007

0
0
votes
Article Rating
cu.adminhttps://carauntuk.com
Nama: Arie Ibrahim | Lahir : 16 january 1987 | Lulus : SMA 28 Oktober 1928 jakarta Selatan Tahun 2005 | Keahlian : dibidang komputer. | Ketertarikan: ilmu komputer, ilmu Quran, dan Ilmu Fisika. | Kontak : [email protected] [email protected] | Pesan : semoga artikel diatas bermanfaat bagi saya pribadi dan yang membutuhkannya, Terimakasih

Related Articles

Protected: Implementasi skrip deteksi backdoor PHP dan notifikasi ke BOT Telegram pada sebuah mesin Docker local MacOS

1 SETUP jelaskan tahapan atau langkah untuk impemntasikan ke sebuah mesin server lalu munculkan notifikasi di telegram

Protected: system administrator or Linux/Unix Engineer PROMPT CONTOH

berdasarkan lowongan lalu kembangkan menjadi sebuah todolist atau jobdeskv1= buatkan semua kemungkinan interview dari jenis lowongan yang ada didalam

Protected: TASK Linux/Unix Engineer Redhat

Saya ingin Anda bertindak sebagai Linux/Unix Engineer work in banking industry, saya akan berikan Pertanyaan, Jawaban dan Penjelasan. tugas anda hanya memperluas...
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Stay Connected

1,563FansLike
280FollowersFollow
61SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

Protected: Implementasi skrip deteksi backdoor PHP dan notifikasi ke BOT Telegram pada sebuah mesin Docker local MacOS

1 SETUP jelaskan tahapan atau langkah untuk impemntasikan ke sebuah mesin server lalu munculkan notifikasi di telegram

Protected: system administrator or Linux/Unix Engineer PROMPT CONTOH

berdasarkan lowongan lalu kembangkan menjadi sebuah todolist atau jobdeskv1= buatkan semua kemungkinan interview dari jenis lowongan yang ada didalam

Protected: TASK Linux/Unix Engineer Redhat

Saya ingin Anda bertindak sebagai Linux/Unix Engineer work in banking industry, saya akan berikan Pertanyaan, Jawaban dan Penjelasan. tugas anda hanya memperluas...

Protected: TASK Linux/Unix Engineer AIX

Saya ingin Anda bertindak sebagai Linux/Unix Engineer work in banking industry, saya akan berikan Pertanyaan, Jawaban dan Penjelasan. tugas anda hanya memperluas...

Protected: TASK Linux/Unix Engineer Solaris

Saya ingin Anda bertindak sebagai Linux/Unix Engineer work in banking industry, saya akan berikan Pertanyaan, Jawaban dan Penjelasan. tugas anda hanya memperluas...
0 0 votes
Article Rating