jump to navigation

Salat Sunah Kafaroh?
June 14, 2015

Posted by cu.admin in : forum.majelisrasulullah.org , comments closed © http://carauntuk.com/salat-sunah-kafaroh

Sponsor 2

mohon penjelasan Anda tentang cara duduk tasyahud akhir ketika solat 2 rakaat seperti dalam solat subuh, jumat atau solat sunnah.
June 13, 2015

Posted by cu.admin in : forum.majelisrasulullah.org , comments closed © http://carauntuk.com/mohon-penjelasan-anda-tentang-cara-duduk-tasyahud-akhir-ketika-solat-2-rakaat-seperti-dalam-solat-subuh-jumat-atau-solat-sunnah

Sponsor 2

boleh menjamak setiap hari, dimanapun asalkan diluar wilayah kediaman anda
June 12, 2015

Posted by cu.admin in : forum.majelisrasulullah.org , comments closed © http://carauntuk.com/boleh-menjamak-setiap-hari-dimanapun-asalkan-diluar-wilayah-kediaman-anda

Sponsor 2

mengenai shalat dzuhur bagi kaum wanita di hari jum\’at apakah memang harus dilakukan setelah kaum pria selesai melaksanakan shalat jum\’at?
May 15, 2015

Posted by cu.admin in : forum.majelisrasulullah.org , comments closed © http://carauntuk.com/mengenai-shalat-dzuhur-bagi-kaum-wanita-di-hari-jumat-apakah-memang-harus-dilakukan-setelah-kaum-pria-selesai-melaksanakan-shalat-jumat

Sponsor 2

shalat Mutlak tidak ada ketentuan jumlah rakaatnya, maka jika lebih atau kurang dari yg diniatkan tidak menjadi dosa, dan ia memang hanya 1X salam untuk mengakhirinya.
May 8, 2015

Posted by cu.admin in : forum.majelisrasulullah.org , comments closed © http://carauntuk.com/shalat-mutlak-tidak-ada-ketentuan-jumlah-rakaatnya-maka-jika-lebih-atau-kurang-dari-yg-diniatkan-tidak-menjadi-dosa-dan-ia-memang-hanya-1x-salam-untuk-mengakhirinya

Sponsor 2