Homehukum

hukum

forum.majelisrasulullah.org

hukumnya belajar ilmu agama melalui media televisi ataupun melalui buku bacaan? apakah bisa ilmu yang kita serap dan kita amalkan melalui media tersebut di pertanggung jawabkan oleh sipenulis nantinya dihadapan Allah Swt?

oemar    Silaturrahiim - 2007/04/18 06:51Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu yaa Habibana  salam hormat al_faqir semoga Allah Swt senantiasa mencurahkan Rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh hambanya wabilkhusus Jama'ah MajlisRasulullah Saw yang senantiasa menegakkanread more

0 0 453