HomeKomputerWebsite/CMS[PHPBB] 3 blank page

[PHPBB] 3 blank page

Website/CMS Comments Off on [PHPBB] 3 blank page 0 likes 382 views share

Solusinya :

Coba diperiksa file config.php pada folder Root yang meyebabkan tampilan page blank :
Code:

$dbms = ‘mysqli’;
$load_extensions = ‘gd.so’;

Diubah menjadi:
Code:

$dbms = ‘mysql’;
$load_extensions = ”;

carauntuk.com

© http://carauntuk.com/phpbb-3-blank-page