jump to navigation

Muhrim adalah yg kita boleh berjumpa bebas dengannya tanpa perlu jilbab atau pakaian tertutup, boleh jumpa misalnya dengan celana pendek, atau pakaian bebas lainnya, dan bila bersentuhan tak batal wudhu, dan haram menikah dengan mereka.
December 23, 2014

Posted by cu.admin in : forum.majelisrasulullah.org , trackback © http://carauntuk.com/muhrim-adalah-yg-kita-boleh-berjumpa-bebas-dengannya-tanpa-perlu-jilbab-atau-pakaian-tertutup-boleh-jumpa-misalnya-dengan-celana-pendek-atau-pakaian-bebas-lainnya-dan-bila-bersentuhan-tak-batal-wud

Sponsor 2

Tags: