Homeforum.majelisrasulullah.org (Page 674)

forum.majelisrasulullah.org

forum.majelisrasulullah.org

yg disebut melalaikan shalat adalah menunda nunda shalat tanpa ada kesibukan apapun, penundaan hanya sebab malas belaka, toh masih banyak waktu, maka hal ini yg disebut melalaikan shalat, karena ia memilih canda dan kosong waktunya daripada shalat.

marawis28   shalat tepat waktu - 2007/04/19 06:09Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.. Habib yang dirahmati ALLAH, saya mau bertanya tentang shalat di awal waktu.Sering kali dalam kegiatan-kegiatan di sekolah atau di luar,baik itu belajar,read more

0 0 988

forum.majelisrasulullah.org

hukumnya belajar ilmu agama melalui media televisi ataupun melalui buku bacaan? apakah bisa ilmu yang kita serap dan kita amalkan melalui media tersebut di pertanggung jawabkan oleh sipenulis nantinya dihadapan Allah Swt?

oemar    Silaturrahiim - 2007/04/18 06:51Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu yaa Habibana  salam hormat al_faqir semoga Allah Swt senantiasa mencurahkan Rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh hambanya wabilkhusus Jama'ah MajlisRasulullah Saw yang senantiasa menegakkanread more

0 0 408