sub gratis!

sub gratis!

hosting mantap!

  Aqbal   Cara Sholat Rosulullah - 2008/02/12 00:19 Assalamu'alaikum
       Warahmatullahi Wabarakatuh ...
  
       Yth. Habib Munzir yang kami muliakan

       Ada pertanyaan bib yang sampe sekarang masih saya pikirkan, untuk
       itu mohon penjelasannya beserta dalilnya bib ...

       Bib, Saya pernah membaca buku tentang "Sifat Sholat Nabi Muhaammad
       SAW" karya MUHAMMAD NASHIRUDIN AL-BANI. dan buku ini sudah
       beberapa kali mengalami revisi. Inti dalam buku itu menjelaskan
       bahwa Rasulullah sholat tidak pernah diawali dengan niat bacaan
       USHOLLI tetapi langsung mengucapkan takbir .. dan bacaaan Tahiyat
       tidak memakai SAYIDINA (baik itu para sahabat maupun tabiin) ...

       Pertannyaannya begini bib :
       1. Apakah sifat sholat Nabi dalam buku tersebut benar ?
       2. Lalu bagaimana bagi orang yang sholatnya pakai usholli dan
       tahiyat memakai sayidina, apakah itu sesuai tuntunan Rasulullah ?
       3. Bagaimana tata cara sholat yang dipraktekan para habaib yang
       notabene cucu/cicit turunan Rasulullah ?
       4. Jikalau buku diatas kurang valid, adakah tuntunan sifat sholat
       nabi yang dibukukan. Kalaupun ada, apa judulnya

       Mohon maaf bib, jika ada kalimat saya yang kurang berkenan, itu
       semua karena kebodohan saya bib ... terima kasih atas perhatiannya
       bib

       Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakahtu ..

       Medan, 12 Pebruari
       Aqbal Qosim

                | | ==========

  adminII  Re:Cara Sholat Rosulullah - 2008/02/12 08:24 Alaikumsalam
       warahmatullahi wabarakatuh
  
       Saudaraku yang kumuliakan, dibawah ini tata cara Shalat yang
       diajarkan Rasul saw, sudah pernah dibahas sebelumnya di forum,
       semoga dapat menjawab dari semua pertanyaan anda :

       Hadits 1
       Sebagaimana yang diambil dari hadits Rasul saw yang diriwayatkan
       oleh Aby Hurairoh ra sengguhnya Rasullulah saw berkata :  Apabila
       engkau berdiri untuk melakukan shalat maka berwudhulah dengan
       sempurna, kemudian menghadap kiblat, kemudian engkau bertakbir
       kemudian bacalah yang termudah bagimu dari AlQur an, kemudian
       engkau berrukuk hingga tuma ninah dalam berukuk kemudian angkatlah
       kepalamu sampai engkau meluruskan badanmu berdiri (I tidal),
       kemudin bersujut hingga engkau bertuma ninah dalam bersujut,
       kemudin angkat kepalamu (duduk antara 2 sujud) hingga engkau
       bertuma ninah dalam dudukmu kemudian engkau sujud kedua kalinya
       hingga bertuma ninah dalam sujut, kemudian lakukanlah seperti yang
       tadi diseluruh shalatmu (HR. Imam Bukhari dan Muslim)
       dalam Riwayat Muslim Rasullulah saw berkata : Hingga engkau
       bertuma ninah dalam berdirimu 

       Hadits 2
       Riwayat An Ibn Umar ra Rasulullah saw berkata : ketika duduk
       untuk berTasyahud menaruh tangan kiri diatas lutut sebelah kiri
       dan tangan kanannya diatas lutut sebelah kanan, dan memajukan jari
       telunjuk, dalam Riwayat Muslim (mengumpulkan semua jarinya dan
       menunjuk dengan jari yang setelah jari jempol).

       Hadits 3
       Riwayat An Aby Mashud ra shabat Basyir bin Syaid Kita diperintah
       untuk bershalat.. maka bagaimana kami bershalawat keatasmu,
       kemudian Rasul saw terdiam lalu Rasulullah saw menjawab 
       katakanlah, Allahumma Shali alla Muhammadin wa alla ali Muhammad
       kama shalaita ala Ibrahimma  sampai dengan akhir shalawat
       Ibrahimiyah. (HR. Muslim). (Ditambahkan oleh Ibn khuzaimah
       bagaimana kami bershalawat atasmu jika kami dalam shalat).

       Hadits 4
       Sabda Rasulullah saw sesungguhnya Rasulullah saw menutup
       shalatnya dengan salam (HR.Imam Bukhari dan Muslim) dan dari Wail
       bin Hujr ra aku shalat bersama Rasul saw dan beliau salam awal
       sebelah kanan (Assalamu alaikum warohmatullahhi wabarokatu) dan
       salam akhir sebelah kiri (Assalamu alaikum warohmatullahhi
       wabarokatu) .( HR. Abu daut dengan sanad sahih )

       Rukun shalat ada 17
       1. Niat,
       sebagaimana hadits 1 diatas Apabila engkau berdiri untuk
       melakukan shalat,,, dan Hadits Rasul saw sesungguhnya amal itu
       dengan niat 
       2. Menghadap kiblat dan berdiri dalam shalat Fardhu,
       dari susunan hadist 1 diatas bahwa hendaknya menghadap kiblat
       sebelum bertakbir (syarah dari Imam alwi abbas al Maliki kitab
       Ibanatul ahkam)
       3. Bertakbir,
       yaitu membuka shalat dalam takbirratul ikhram (pendapat terbanyak
       dari Imam Syafi I, Imam Hambali dan Imam Maliki bahwa takbiratul
       ikhram wajib dengan lafdz Allahhu Akbar )
       4. Membaca Alfatihah,
       para ulama sepakat Imam Syafi I, Imam Hambali dan Imam Maliki
       wajibnya membaca Alfatihah disetiap rakaatnya. sebagaimana Hadits
       Rasulullah saw :  Tidak sempurna shalat seseorang bila tidak
       membaca biummil Qur an (Al Fatihah) (HR. Bukhari dan Muslim)
       5. Rukuk,
       diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah saw Ubbayd assaa idi ra
       berkata : bahwasannya melihat Rasulullah saw jika bertakbir kedua
       tangannya sejajar dengan bahunya, jika berukuk kedua tangannnya
       memegang kedua lututnya, sampai dengan akhir .. ( HR. Imam
       Bukhari dan Muslim)
       6. Tuma ninah dalam berrukuk,
       sebagaimana hadits 1 diatas  kemudian engkau berrukuk hingga tuma
        ninah dalam berukuk 
       7. I tidal,
       sebagaimana hadits 1 diatas  kemudian angkatlah kepalamu sampai
       engkau meluruskan badanmu berdiri (I tidal) 
       8. Tuma ninah dalam I tidal,
       sebagaimana hadits 1 diatas  Hingga engkau bertuma ninah dalam
       berdirimu 
       9. Sujud pertama dan Sujud kedua,
       sebagaimana hadits 1 diatas  kemudin bersujut hingga engkau
       bertuma ninah dalam bersujut  dan Hadits Rasulullah saw : aku
       diperintah untuk bersujud dengan 7 anggota tubuh (atas dahi, kedua
       tangan, kedua lutut dan jari-jari kaki) ( HR. Mutafaqul alayh).
       Sabda Rasul saw : Bahwa engkau sujud maka taruhlah kedua telapak
       tanganmu dan angkatlah kedua sikumu (HR. Muslim)
       10. Tuma ninah dalam sujud pertama dan tuma ninah dalam sujud
       kedua, sebagaimana hadits 1 diatas  kemudin bersujud hingga
       engkau bertuma ninah dalam bersujud 
       11. Duduk diantara dua sujud,
       sebagaimana hadits 1 diatas  kemudin angkat kepalamu (duduk
       antara 2 sujud)  
       12. Tuma'ninah diantara dua sujud,
       sebagaimana hadits 1 diatas  hingga engkau bertuma ninah dalam
       dudukmu 
       13. Tasyahud akhir,
       Riwayat Muslim dari Ibn Abbas berkata Rasul saw mengajari kami
       tasyahud Attahiyatul mubaarakatus shalawatutthoybatulillah 
       sampai dengan akhir.
       14. Duduk diTasyahud akhir,
       sebagaimana hadits 2 diatas  ketika duduk untuk berTasyahud 
       15. Bershalawat kepada Rasul saw,
       sebagaimana hadits 3 diatas  Kita diperintah untuk bershalat..
       maka bagaimana kami bershalawat keatasmu . Imam Syafi I
       berpendapat bahwa beshalawat atas Rasul saw dan keluarganya dalam
       shalat adalah Wajib bagi kita, sebagaimana hadits 3 diatas.
       16. Salam,
       sebagaimana hadits 4 diatas sesungguhnya Rasulullah saw menutup
       shalatnya dengan salam (HR. Imam Bukhari dan Muslim). Sebagaimana
       hadits 4 maka para Imam beritifak bahwa salam awal wajib bagi
       seorang imam atau ma mum atau sendiri dan salam kedua sunah, dan
       paling sedikitnya salam (Assalamu alaikum) dikarnakan penduduk
       madinah melakukannya. (Kitab Ibbanatul Ahkam: Imam Alwi bin Abbas
       al maliki)
       17. Tertib,
       Sebagaimana urutan rukun  rukun hadits diatas.

       Berikut Linknya :
       Itemid=&func=view&catid=8&id=9354&lang=id#9354

                | | ==========

  nurman1980 Re:Cara Sholat Rosulullah - 2008/02/12 23:45 Aqbal tulis:
       Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...
  
       Yth. Habib Munzir yang kami muliakan

       Ada pertanyaan bib yang sampe sekarang masih saya pikirkan, untuk
       itu mohon penjelasannya beserta dalilnya bib ...

       Bib, Saya pernah membaca buku tentang "Sifat Sholat Nabi Muhaammad
       SAW" karya MUHAMMAD NASHIRUDIN AL-BANI. dan buku ini sudah
       beberapa kali mengalami revisi. Inti dalam buku itu menjelaskan
       bahwa Rasulullah sholat tidak pernah diawali dengan niat bacaan
       USHOLLI tetapi langsung mengucapkan takbir .. dan bacaaan Tahiyat
       tidak memakai SAYIDINA (baik itu para sahabat maupun tabiin) ...

       Pertannyaannya begini bib :
       1. Apakah sifat sholat Nabi dalam buku tersebut benar ?
       2. Lalu bagaimana bagi orang yang sholatnya pakai usholli dan
       tahiyat memakai sayidina, apakah itu sesuai tuntunan Rasulullah ?
       3. Bagaimana tata cara sholat yang dipraktekan para habaib yang
       notabene cucu/cicit turunan Rasulullah ?
       4. Jikalau buku diatas kurang valid, adakah tuntunan sifat sholat
       nabi yang dibukukan. Kalaupun ada, apa judulnya

       Mohon maaf bib, jika ada kalimat saya yang kurang berkenan, itu
       semua karena kebodohan saya bib ... terima kasih atas perhatiannya
       bib

       Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakahtu ..

       Medan, 12 Pebruari
       Aqbal Qosim

       Assalamualaikum,
       Sekedar menginformasikan, bahwa dalam kitab kecil nan Tipis
       "Irsyadul Anam" disitu di jelaskan perihal Rukun Sholat, Syarat
       sah Sholat, Sunnah dalam Sholat, Rukun Air, syarat sah Air, dll.
       Informasi yang saya dapat dari guru saya pd Taklim saya, tidak sah
       niat sholat tidak memakai "Usholli...." dengan mengqosodkan,
       mengta'tin & Ta'arud Usholli tadi. Dan itu juga di jelaskan dlm
       kitab kecil "Irsyadul Anam".
       Bagi siapa yang Sholat Kurang Rukun tapi Syaratnya lengkap maka
       sholatnya BataL. ataupun Kurang Syarat tapi Rukun Lengkap maka
       sholatnya Tidak Sah. Artinya kedua-duanya Tidak mendapatkan
       pahala. Oleh karena itu sudahkah Sholat kita Cukup Syarat serta
       cukup Rukun!!!??? anda bisa baca kitab "Irsyadul Anam".

       Wassalamualaikum,

       Semoga bermanfaat....

                | | ==========

  Aqbal   Re:Cara Sholat Rosulullah - 2008/02/13 00:47 Assalamu'alaikum
       Warahmatullahi Wabarokaatuh ..
  
       Yth. Habib Munzir yang kami muliakan

       Terima kasih atas jawabannya bib, saya jadi mengerti dan memahami
       apa yang habib uraikan diatas, namun ada sedikit perlu penjelasan
       mengenai ucapan sholawat menurut hadist Riwayat An Aby Mashud ra
       shabat Basyir bin Syaid yang berbunyi Kita diperintah untuk
       bershalat.. maka bagaimana kami bershalawat keatasmu, kemudian
       Rasul saw terdiam lalu Rasulullah saw menjawab  katakanlah, ]
       Allahumma Shali alla Muhammadin wa alla ali Muhammad kama shalaita
       ala Ibrahimma  sampai dengan akhir shalawat Ibrahimiyah. (HR.
       Muslim). (Ditambahkan oleh Ibn khuzaimah bagaimana kami
       bershalawat atasmu jika kami dalam shalat).

       sedangkan tata cara sholat menurut Imam Syafi'i (dalam penjelasan
       email Sdr. Salamuns yang saya buka), menjelaskan tentang rukun
       sholat yang kesebelas mengenai bacaan sholawat

       Kesebelas : Membaca shalawat pada nabi Muhammad SAW (allahumma
       shalli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala aali sayyidina muhammad dst
       sampai dengan fil 'alamina innaka hamiidun majid). Boleh
       dilanjutkan dengan membaca do'a
       allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil
       qabri, wa min fitnatil mahya wal mamaat, wa min fitnatil masiihid
       dajjal, ya muqallibal qulub tsabbit quluubana 'ala diinika, wa
       'ala tho'atika.

       pada kedua penjelasan diatas ada perbedaan pemakaian kata sandang
       sayidina pada sholawat.

       menurut habib mana baiknya kita memakai sholawat menurut hadist
       diatas apa menurut Imam Syafii dalam mengerjakan sholat ?

       Terimakasih bib, semoga habib memaafkan kebodohan saya atas
       pemahaman hadis tersebut.

       Wass...

                | | ==========

  munzir   Re:Cara Sholat Rosulullah - 2008/02/13 03:25 Alaikumsalam
       warahmatullah wabarakatuh,
  
       Kebahagiaan dan Cahaya Kelembutan Nya swt semoga selalu menaungi
       hari hari anda dan keluarga,

       Saudaraku yg kumuliakan,
       saran saya anda mengikuti fatwa Imam SYafii, karena Imam Syafii
       lebih mengerti hadits daripada kita, karena hadits yg sampai pd
       kita sungguh sangat sedikit dibanding hadits yg ada dimasa itu,

       sebagaimana contoh mudah saja, bahwa Imam AHmad bin Hanbal hafal
       1.000.000 hadits (satu juta hadits) berikut sanad dan hukum
       matannya, sedangkan ia tak mampu menulis kesemua hadits yg
       dihafalnya itu, ia hanya mampu/sempat menulis sekitar 20 ribu
       hadits saja pada musnadnya, lalu kemana 980.000 hadits yg ia
       hafal?, sirna ditelan zaman..

       Imam Bukhari hafal 600.000 hadits sebelum usianya 16 tahun, namun
       ia hanya sempat menulis sekitar 7.000 hadits pada shahihnya dan
       beberapa buku kecil lainnya, lalu kemana 593.000 hadits lainnya?.,
       sirna ditelan zaman,

       sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid Imam SYafii, dan Imam
       Bukhari adalah sederajat murid Imam Ahmad bin Hanbal.

       maka tentunya kita sangat percaya bahwa Imam Syafii buka berfatwa
       semaunya, sebagaimana ucapan Imam Ahmad bin Hanbal : tidak pernah
       kulihat seorangpun yg lebih ingin selalu berada dalam sunnah
       sebagaimana imam Syafii.

       buku hadits yg ada pada kita jika dikumpulkan kesemuanya tak
       mencapai 100.000 hadits, maka mungkin sekitar 5% saja dari hadits
       yg ada dimasa imam imam,

       maka kemungkinan besar haditsnya ada, namun tidak sempat tercatat
       oleh mereka, sebab mustahil Imam Syafii ingin melanggar sunnah
       Rasul saw setiap melakukan shalat, dan mustahil pula ia
       mengeluarkan fatwa yg menentang hadits Rasul saw, jika itu terjadi
       maka ia tak akan dijadikan Imam Madzhab, namun terbukti dari
       belasan para Imam yg bermadzhabkan Syafii, diantaranya Imam
       Nawawi, Imam Ibn Hajar, dan banyak lagi.

       Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga sukses dg segala cita
       cita, semoga dalam kebahagiaan selalu,

       Wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  munzir   Re:Cara Sholat Rosulullah - 2008/02/13 03:25 Alaikumsalam
       warahmatullah wabarakatuh,
  
       Kebahagiaan dan Cahaya Kelembutan Nya swt semoga selalu menaungi
       hari hari anda dan keluarga,

       Saudaraku yg kumuliakan,
       saran saya anda mengikuti fatwa Imam SYafii, karena Imam Syafii
       lebih mengerti hadits daripada kita, karena hadits yg sampai pd
       kita sungguh sangat sedikit dibanding hadits yg ada dimasa itu,

       sebagaimana contoh mudah saja, bahwa Imam AHmad bin Hanbal hafal
       1.000.000 hadits (satu juta hadits) berikut sanad dan hukum
       matannya, sedangkan ia tak mampu menulis kesemua hadits yg
       dihafalnya itu, ia hanya mampu/sempat menulis sekitar 20 ribu
       hadits saja pada musnadnya, lalu kemana 980.000 hadits yg ia
       hafal?, sirna ditelan zaman..

       Imam Bukhari hafal 600.000 hadits sebelum usianya 16 tahun, namun
       ia hanya sempat menulis sekitar 7.000 hadits pada shahihnya dan
       beberapa buku kecil lainnya, lalu kemana 593.000 hadits lainnya?.,
       sirna ditelan zaman,

       sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid Imam SYafii, dan Imam
       Bukhari adalah sederajat murid Imam Ahmad bin Hanbal.

       maka tentunya kita sangat percaya bahwa Imam Syafii buka berfatwa
       semaunya, sebagaimana ucapan Imam Ahmad bin Hanbal : tidak pernah
       kulihat seorangpun yg lebih ingin selalu berada dalam sunnah
       sebagaimana imam Syafii.

       buku hadits yg ada pada kita jika dikumpulkan kesemuanya tak
       mencapai 100.000 hadits, maka mungkin sekitar 5% saja dari hadits
       yg ada dimasa imam imam,

       maka kemungkinan besar haditsnya ada, namun tidak sempat tercatat
       oleh mereka, sebab mustahil Imam Syafii ingin melanggar sunnah
       Rasul saw setiap melakukan shalat, dan mustahil pula ia
       mengeluarkan fatwa yg menentang hadits Rasul saw, jika itu terjadi
       maka ia tak akan dijadikan Imam Madzhab, namun terbukti dari
       belasan para Imam yg bermadzhabkan Syafii, diantaranya Imam
       Nawawi, Imam Ibn Hajar, dan banyak lagi.

       Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga sukses dg segala cita
       cita, semoga dalam kebahagiaan selalu,

       Wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  Aqbal   Re:Cara Sholat Rosulullah - 2008/02/13 21:05 Assalamualaikum Wr.
       Wb
  
       Yth. Habib Munzir yang kami muliakan, terima kasih sekali atas
       sarannya dan semoga menjadi berkah bagi saya dan keluarga serta
       para anggota MR yang membaca email ini ..

       Berkaitan dengan masalah tuntutan sholat Rasulullah tersebut
       diatas bib, memang dalam buku "Sifat Sholat Nabi Saw" karya
       Muhammad Nashirudin Al-Bani, pendapat-pendapat tata car sholat
       menurut para Mahzab 4 diabaikan, hal ini dilakukan karena penulis
       buku tersebut beralasan justru dengan memakai pendapat-pendapat
       Mahzab 4 banyak menimbulkan perbedaan tata cara sholat sehingga
       menimbulkan kebingungan kaum muslim (istilahnya pemurnian
       islam-lah bib).

       Bib, apakah benar begitu ? pasalnya bib sekarang ini banyak
       intelektual-intelektual muda yang tata cara sholatnya seperti
       dalam buku itu bahkan yang tadinya sholatnya bermadzab Syafii
       berubah 100% seperti dalam buku itu bib, saya kadang-kadang
       berfikir apakah selama ini tata cara sholat saya salah (saya
       penganut Imam Syafii), makanya dengan konsultasi seperti ini bib
       saya sangat terbantu dan mohon doanya bib semoga saya dan keluarga
       saya serta para anggota MR yang membaca email ini diberikan
       ke-Istiqomahan/tiada keraguan lagi dalam menjalankan sholat sesuai
       yang habib sarankan diatas ....

       Oh ya bib, apakah forum seluruh tanya jawab di MR ini sudah
       dibukukan ? bagaimana cara memilikinya ?

       Demikian uneg-uneg saya bib, semoga Allah Swt membalas kebaikan
       Habib Munzir serta selalu diberikan kesehatan ... Amin (kenapa
       saya berdoa demikian bib, karena saya sedih kalau habib sakit
       sehingga tidak bisa mengasuh taklim/on-line di website MR. Hal ini
       semua karena saya rindu petuah-petuah Habib Munzir walaupun sakit
       merupakan kepastian milik Allah Swt terhadap umatnya)

       Wassalamu'alaikum Wr. Wb

       Salam Takzim
       Belawan, 14 Pebruari 2008

       Aqbal Qosim

                | | ==========

  munzir   Re:Cara Sholat Rosulullah - 2008/02/14 03:08 Alaikumsalam
       warahmatullah wabarakatuh,
  
       Kebahagiaan dan Cahaya Kelembutan Nya swt semoga selalu menaungi
       hari hari anda dan keluarga,

       Saudaraku yg kumuliakan,
       Al Bani tidak diakui sebagai Muhaddits, ia tak memiliki satu sanad
       hadits pun, bagaimana ia disebut muhaddits?, fatwa mengenai hadits
       dari orang yg tidak memiliki sanad adalah fatwa yg tertolak, dan
       semua pendapatnya dhoif, dan sungguh kesusu dan keliru orang yg
       mengikutinya,

       Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1.000.000 (1 juta) hadits dengan sanad
       dan hukum matannya, ia berguru kepada Imam Syafii, kalau muridnya
       saja spt itu maka bagaimana gurunya?, Imam Syafii berguru pada
       Imam Malik (Maliki), dan Imam Malik hidup sezaman dg Imam Hanafi,
       dan mereka berdua berguru pada Tabiin dan Sahabat, yg berguru pada
       Rasulullah saw,

       maka kesemua mereka 4 Imam Madzhab itu berasal dari satu rumpun,
       dan mereka diikuti oleh ribuan Imam, Huffadh dan Hujjatul islam
       setelah mereka, Hujjatul Islam adalah pakar hadits yg telah hafal
       lebih dari 300.000 hadits berikut sanad dan hukum matannya,
       Huffadh adalah mereka yg telah hafal lebih dari 100.000 hadits
       berikut sanad dan hukum matannya.

       4 Imam besar ini diikuti oleh ribuan Huffadh, Imam, hujjatul
       islam, dari zaman ke zaman setelah mereka,

       lalu apa artinya seorang Albani yg menentang mereka itu semua?, ia
       tak punya satu sanad haditspun, hanya menukil dari buku buku
       hadits yg tersisa masa kini.

       hal yg sangat menyakitkan adalah banyaknya muslimin yg
       mengikutinya.

       Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga sukses dg segala cita
       cita, semoga dalam kebahagiaan selalu,

       Wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

sumber
http://arsip.majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=34&func=view&id=11838
© http://carauntuk.com/cara-sholat-rosulullah-arisp-2008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here