jump to navigation

Bib,,,ana mau tanya apa betul puasa pada hari sabtu hukumnya makruh?? Mohon penjelasannya. Adakah dalil atau hadist shahihnya??
January 3, 2015

Posted by cu.admin in : forum.majelisrasulullah.org , trackback © http://carauntuk.com/bibana-mau-tanya-apa-betul-puasa-pada-hari-sabtu-hukumnya-makruh-mohon-penjelasannya-adakah-dalil-atau-hadist-shahihnya

Sponsor 2

Tags: